Welkom bij Totally Secured

Uw partner voor de totale beveiliging

Objectbeveiliging

Het beveiligen van gebouwen en terreinen is tegenwoordig niet alleen meer ’s avonds en ’s nachts. Ook overdag is professioneel toezicht op onder andere bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen noodzakelijk. Bedrijven krijgen namelijk vaak te maken met diefstal, fraude of inbraak. Met objectbeveiliging wordt de beveiliging van gebouwen en terreinen én de veiligheid van personeel gewaarborgd.                                             Objectbeveiliging

Hondenbrigade

Totally Secured heeft een gespecialiseerde hondenbrigade, die zeer breed inzetbaar is. Onze geüniformeerde hondengeleiders met hun getrainde diensthonden zijn meestal preventief aanwezig. Dit kan bij grote maar ook kleinere evenementen. Daarnaast zijn ze ook uitstekend inzetbaar op zowel industrie als bouwterreinen in de nachtelijke uren.


Mobiele Surveillance

Het beveiligen en bewaken van uw gebouwen, terreinen en eigendommen op momenten dat u en uw medewerkers niet aanwezig zijn. Een kostenefficiënte oplossing tijdens avond, nacht, weekend- en feestdagen. Juist dan is het een prettige gedachte dat wij over uw kapitaal waken. De mobiele surveillancedienst van Totally Secured staat hiervoor 24uur per dag paraat.


Over ons

De organisatie

Totally Secured is een gecertificeerde beveiligingsorganisatie. Zij richt zich op eenvoudige, maar ook complexere beveiligingsvraagstukken voor het bedrijfsleven en de particuliere sector. 

Persoonlijke benadering

Geen enkele opdracht is gelijk aan de andere. Ieder (vermeend) risico kan zich in verschillende verhoudingen voordoen en zich van incident verder ontwikkelen tot situaties met uiteindelijk catastrofale gevolgen... Daarom gaan wij uit van de persoonlijke benaderingsmethodiek. 

Plan van aanpak

Om de continuïteit van uw onderneming te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om de risico's van uw bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen goed in kaart te brengen. Dit om de hoge kwaliteit te waarborgen en voor een goede communicatie in geval van een calamiteit.

Kwaliteit gaat boven kwantiteit

Ook in deze discipline opereren wij professioneel en zakelijk. Betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit zijn daarin de rode draad. Dat realiseren wij door de juiste zaken écht goed uit te voeren en continu in gesprek te blijven met onze opdrachtgevers. Totally Secured biedt u een flexibele en professionele inzet, zowel ad-hoc als voor langere termijn.

De medewerkers

Totally Secured beschikt over een flexibel in te zetten personeelsbestand met enthousiaste, gekwalificeerde medewerkers. Onze medewerkers, ons kapitaal, worden na een gedegen selectieprocedure (inclusief van toepassing zijnde aanvullende trainingen/opleidingen) en afgestemde inwerkperiode ingezet op beveiligingsprojecten. Dat kan zijn als receptionist, security host(ess), objectbeveiliger of in één van de vele overige specialistische functies.